Om du ønsker å kontakte oss, har vi følgende kontaktinformasjon: Telefon: 73 52 24 60 Telefax: 73 51 40 12 E-post: butikk@byblomst.no Besøksadresse (og postadresse): Olav Tryggvasonsgt. 28, 7011 Trondheim.

Eierne av butikken er :

Evalena Sand - Blomsterdekoratør med fagbrev, styreleder

Kirsti Øyangen- Blomsterdekoratør med fagbrev, styremedlem,  styremedlem i Blomsterhandlerforeninga Sør Trøndelag, og sitter i prøvenemda for blomsterdekoratørfaget i Sør Trøndelag.

Birgithe Presthus - Blomsterdekoratør med fagbrev og mesterbrev, daglig leder og styremedlem.